I Hate Everything Sticker

$ 3.00

Super sticky vinyl sticker!

Sticker says I Hate Everything.

Measures 4.25" x 3"